Xpazo é un coworking. Xpazo é un centro creativo. Xpazo é un lugar de inquedanzas construído baixo os conceptos de cooperación social, pluridisciplinariedade e respecto.

 

Erguese en tres piares fundamentais que lle dan a súa razón de ser: traballo, cultura e formación, que o conforman como unha alternativa aos xeitos tradicionais empresariais e de xestión cultural e artística en pos de métodos coherentes e actuais.

 

Comprendese o traballo como un obxecto unificador. Como unha vía de conexión social onde a colaboración e o intercambio son factores culminantes dentro dunha nova idiosincrasia social e empresarial.

Entendese a cultura como unha porta aberta a todo o mundo, con potencial suficiente para aproximar as persoas, baixo unha constante de respecto e tolerancia total e sincera.

Necesitase dunha constante renovación de coñecementos, acompasados ao tempo presente, baixo unha demanda de contidos de calidade, coidados e xestionados con claridade e esmero.

O equipo de XPAZO está formado por oito persoas de diferentes eidos profesionais proporcionando unha pluridisciplinariedade á maneira de entender as relacións, tanto profesionais como persoais.

 

Sen dubida, un dos factores máis importantes deste proxecto son as ganas de conformar un grupo de traballo baseado no ben común e na cooperación como ferramenta de desenrolo profesional. O noso equipo, parte esencial de XPAZO, tenta, día a día, traballar baixo esas pequenas categorías como modo de colaboración e relación dentro dun proxecto que bebe diretamente da cooperación social, cultural e económica.

Dirección:

 

Rúa Curros Enríquez, 26

32630 Xinzo de Limia

Ourense (Spain)

 

Tfno:

 

988688922

 

E-mail:

 

xpazoco@gmail.com

 

 

Aviso Legal

Politica de privacidade de Xpazo-Co S.L.

XPAZO es un centro creativo multidisciplinar ubicado en Xinzo de Limia que ha sido financiado por el IGAPE y cofinanciado por el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Xpazo é un coworking. Xpazo é un centro creativo. Xpazo é un lugar de inquedanzas construído baixo os conceptos de cooperación social, pluridisciplinariedade e respecto.

 

Erguese en tres piares fundamentais que lle dan a súa razón de ser: traballo, cultura e formación, que o conforman como unha alternativa aos xeitos tradicionais empresariais e de xestión cultural e artística en pos de métodos coherentes e actuais.

 

Comprendese o traballo como un obxecto unificador. Como unha via de conexión social onde a colaboración e o intercambio son factores culminantes detro dunha nova idiosincrasia social e empresarial.

Entendese a cultura como unha porta aberta a todo o mundo, con potencial suficiente para aproximar as persoas, baixo unha constante de respecto e tolerancia total e sincera.

Unha cultura global e ética.

Un dos piares de X-Pazo é a cultura en todas as súas facetas, libre e ao alcance de todo o mundo.

 

Aquí podes ver que actividades cultruais che ofrecemos.

O equipo de XPAZO está formado por oito persoas de diferentes eidos profesionais proporcionando unha pluridisciplinariedade á maneira de entender as relacións, tanto profesionais como persoais.

 

Sen dubida, un dos factores máis importantes deste proxecto son as ganas de conformar un grupo de traballo baseado no ben común e na cooperación como ferramenta de desenrolo profesional. O noso equipo, parte esencial de XPAZO, tenta, día a día, traballar baixo esas pequenas categorías como modo de colaboración e relación dentro dun proxecto que bebe diretamente da cooperación social, cultural e económica.

Comprendese o traballo como un obxecto unificador. Como unha vía de conexión social onde a colaboración e o intercambio son factores culminantes detro dunha nova idiosincrasia social e empresarial.

Entendese a cultura como unha porta aberta a todo o mundo, con potencial suficiente para aproximar as persoas, baixo unha constante de respecto e tolerancia total e sincera.

Unha cultura global e ética.

Necesitase dunha constante renovación de coñecementos, acompasados ao tempo presente, baixo unha demanda de contidos de calidade, coidados e xestionados con claridade e esmero.

Comprendese o traballo como un obxecto unificador. Como unha vía de conexión social onde a colaboración e o intercambio son factores culminantes detro dunha nova idiosincrasia social e empresarial.

Entendese a cultura como unha porta aberta a todo o mundo, con potencial suficiente para aproximar as persoas, baixo unha constante de respecto e tolerancia total e sincera.

Unha cultura global e ética.

Necesitase dunha constante renovación de coñecementos, acompasados ao tempo presente, baixo unha demanda de contidos de calidade, coidados e xestionados con claridade e esmero.