Vivimos nun momento de bifuración histórica, no que o marco do posible ampliase.

 

Baixo un carácter de individualismos e falta de comunidade fanse máis evidentes as gretas dentro da nosa sociedade e as necesidades dun nexo como ferramenta. Todo isto ten dado lugar a un renacer dos debates sobre o benestar, o bo vivir, o ben común, a xustiza, a equidade e, en definitiva, sobre o sistema de cooperación social e profesional eo que cada un de nos debemos facer. Tratase, neste sentido, dun momento estratéxico para considerarmos procesos, iniciativas, propostas e valores alternativos que nos permitan transitar en termos de xustiza, social económinca, de xénero, cultural, etc.

 

A construcción e a posta en práctica de proxectos alternativos dende un enfoque empancipador é polo tanto un prioridade, e é deste xeito como XPAZO  se quere erguer no contexto sociocultural que o rodea. Esta iniciativa ten como meta articular métodos de superación de barreiras e asimetrías tanxibles no día a día da nosa comunidade, propondo novos parámetros centrados na sustentabilidade da vida, a súa economía e a súa realidade; no recoñecemento da diversidade, tanto individual como cultural; na participación democrática e tolerante do contián; na defensa do ben común e da comunidade; e na demostracion da viablidade de pensamentos diferenciadores dentro dunha contorna rural con moito camiño, aínda, que recorrer.

 

 Destre xeito, o noso espazo descansa sobre tres piares principais: o traballo, como un obxecto unificador, como unha vía de conexión social onde a colaboración e o intercambio son facotres culminantes dentro dunha nova idiosincrasia social e empresarial; a cultura, como unha porta aberta a todo o mundo, con potencial suficiente para aproximar as persoas, baixo umha constante de respecto e tolerancia sincera; e a formación; como unha necesidade de constante renovación de coñecementos, acompasados ao tempo presente, baixo unha demanda de contidos de calidade, coidados e xestionados con claridade e esmero.

 

XPAZO é un coworking. XPAZO é un centro creativo. XPAZO é un refuxio cultural. XPAZO é un lugar de inquedanzas construído baixo os conceptos de cooperación social, a pluridisciplinariedade e o respecto.

O espazo que ofrecemos está dividido en dous andares onde cada profesional pode atopar todo o necesario para desenrolar o seu traballo da mellor maneira.

 

Na planta baixa, a pé da rúa encontrámonos a sala de reunión e audiovisual, preparada para levar adiante esas citas con clientes, ou facer video-conferencias e exposicións; a zona de descanso, cun rico café e uns sofas ben cómodos para desconectar durante uns minutos das intensas xornadas e a zona de traballo común, para proxectos compartidos ou asuntos algo máis informais que se poidan tratar con máis xente, nun ambiente distendido.

 

Na planta superior é onde se econtran as mesas de traballo. Un total de 14 mesas perfectamente dispostas para que calquera persoa desenrole o seu traballo comodamente, con armarios persoais con seguridade e conexión de alta velocidade a internet para tódolos nosos usuarios.

 

Xpazo ademais dispón dunha zona para traballos máis manuais, cunha chea de ferramentas de interese para os Coworkeiros.

Cada Coworkeiro fai do seu espazo un lugar de traballo personalizado e único gozando da compaña dos demais coworkeiros do espazo.

 

Temos como pretensión que o noso Coworking se converta, non só nun centro de trabalo, senon nun espazo de intercambio de coñecementos, de relacións e de experiecias. Por iso é a nosa intención crear unha pequena rede laboral a tan só da amistade.

 

Xpazo propón unha relación profesional actual e baseada no intercambio, en alternativas económicas novedosas, en respecto profesional e confianza.

 

XPAZO ten unha ampla oferta de tarifas para as nosas coworkeiras e coworkeiros, onde cada persoa pode acomodar as súas necesidades ao noso espazo.

 

Aínda así, e querendo promover este novo proxecto, XPAZO presentavos unhas tarifas promocionais onde poderás facer unha proba durante unha semana para ver se te sentes comoda co ambiente de traballo e pagar menos durante os primeiros 3 meses.

 

 

Se estás interesado non dubides contactar connós e explicaremosche máis polo miudo como funciona todo!

 

*Estas promocións terán unha validez de 6 meses a contar dende o día de inauguración.

Plan común:

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e v antaxas.

 

 

10 €/h

40 €/ 5 h

80 €/ 10 h

Plan  Metade:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante medio día.

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona compartida.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

60 €/mes

Plan 24/7:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante todo o día, durante todos os días do mes.

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona de Coworkeiros.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.) e conexión Ethernet.

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

120 €/mes

Dirección:

 

Rúa Curros Enríquez, 26

32630 Xinzo de Limia

Ourense (Spain)

 

Tfno:

 

988688922

 

E-mail:

 

xpazoco@gmail.com

 

 

Aviso Legal

Politica de privacidade de Xpazo-Co S.L.

Plan común:

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

 

 

10 €/ h

40 € / 5 h

80 € / 10 h

Plan  Metade:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante medio día.

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona compartida.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

60 €/mes

Plan 24/7:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante todo o día, durante todos os días do mes.

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona de Coworkeiros.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.) e conexión Ethernet.

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

120 €/mes

Dirección:

 

Rúa Curros Enríquez, 26

32630 Xinzo de Limia

Ourense (Spain)

 

Tfno:

 

E-mail:

 

 

Plan común:

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

 

10 € / h

40 € / 5 h

80 € / 10 h

Plan  Metade:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante medio día.

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona compartida.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

60 €/mes

Plan 24/7:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante todo o día, durante todos os días do mes.

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona de Coworkeiros.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.) e conexión Ethernet.

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e ventaxas.

 

120 €/mes

Dirección:

 

Rúa Curros Enríquez, 26

32630 Xinzo de Limia

Ourense (Spain)

 

Tfno:

 

E-mail:

 

 

Plan común:

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

 

10 € / h

40 € / 5 h

80 € / 10 h

Plan  Metade:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante medio día.

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona compartida.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

60 €/mes

Plan 24/7:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante todo o día, durante todos os días do mes.

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona de Coworkeiros.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.) e conexión Ethernet.

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

120 €/mes

Dirección:

 

Rúa Curros Enríquez, 26

32630 Xinzo de Limia

Ourense (Spain)

 

Tfno:

 

E-mail:

 

 

Plan común:

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

 

15 €/mes

Plan  Metade:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante medio día.

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona compartida.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.)

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

60 €/mes

Plan 24/7:

 

Acceso a mesa propia e persoal durante todo o día, durante todos os días do mes.

 

Acceso as areas comúns (zona de confort, sala de xuntanzas segundo disposición previa, zona de traballo común, xardíns).

 

Chave de seguridade para gardar as cousas persoais dentro da zona de Coworkeiros.

 

Conexión wifi de alta velocidade (ata 350 Mb.) e conexión Ethernet.

 

Emprego de fotocopiadora común.

 

Acceso a eventos privados.

 

Descontos e vantaxas.

 

110 €/mes